top of page

Algemene voorwaarden doula-begeleiding

Mijn werkterrein

 

Ik geloof dat de geboorte een belangrijke reis in het leven van een moeder is die een langdurige impact kan hebben.

Daarom verbind ik mij tot het volgende.

 • Ik zal ernaar streven om je tijdens de bevalling zo goed mogelijk te ondersteunen in overeenstemming met je behoeften, wensen en keuzes. Ik zal je respecteren en steunen in de keuzes die je maakt tijdens de zwangerschap, de bevalling en in de periode na de bevalling.

 • Omdat ik zelfstandig en onafhankelijk ben, zal ik voor jou werken. Ik heb geen verplichtingen tegenover een zorgverlener of ziekenhuis.

 • Ik zal putten uit mijn kennis en ervaring om niet-oordelende emotionele, informatieve en psychologische ondersteuning te bieden tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Tijdens de bevalling kan ik geruststelling geven, suggesties doen om de bevalling te bevorderen, en helpen met ontspanning, massage, positionering, en andere niet-medische ondersteuningstechnieken voor (lichamelijk) comfort. Ik streef naar een rustige en vredige geboorteomgeving.

 • Als zich een situatie voordoet die extra aandacht en ondersteuning vereist die buiten mijn werkterrein als doula valt, of waarvoor ik mij niet toegerust voel, zal ik passende doorverwijzingen aanbieden.

 • Ik voer geen klinische handelingen uit zoals bloeddruk, wegen van de baby of (beoordelen van) foetale hartslag monitoring. Ik voer geen taken uit ter assistentie van de vroedvrouw of gynaecoloog. Ik ben niet verantwoordelijk voor de gezondheid van jou of je baby, ook niet als de baby (onverwacht) geboren wordt zonder dat er een medische hulpverlener aanwezig is. Bij een dergelijke bevalling raad ik je ten zeerste aan om een medische hulpverlener aan de telefoon te krijgen om(online) bijstand te verlenen.

 • Mijn focus ligt in een goede ondersteuning van jou en je eventuele partner.  Als daar ruimte voor is, maak ik indien gewenst foto’s gedurende het geboorteproces.  Ik bezorg deze achteraf in digitale vorm aan jou.

 • Ik geef geen advies of begeleiding over wat voor jou het beste is met betrekking tot de bevalling of de gezondheid van jouzelf of je baby. Ik bied wel mijn tijd aan, fungeer als sparringpartner en/of bied informatieve ondersteuning zodat je een weloverwogen keuze te maken. Indien nodig zorg ik voor communicatie tussen jou en je zorgverlener of communiceer met je zorgverlener om ervoor te zorgen dat je de informatie hebt die je nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen tijdens de bevalling.

 • Ik moedig je aan om je geboortewensen op papier te zetten voor je zorgverlener(s). Ik zal je helpen (en/of je partner) om te pleiten voor je geboortewensen en als de situatie daarom vraagt, zal ik (jou / je partner helpen om) ervoor te zorgen dat je zorgverlener weet wat je voorkeuren zijn.

 • Als zich tijdens de bevalling een situatie voordoet waarin je niet instemt met een advies / behandeling / ingreep voorgesteld door uw medische zorgverlener, zal ik alles doen wat in mijn macht ligt om je te ondersteunen bij het kenbaar maken van je niet-instemming. Ik kan echter niet voorkomen dat de zorgverlener een behandeling of ingreep uitvoert.

 • Ik ben lid van de Vlaamse Federatie voor Doula’s en houd mij aan hun kwaliteitsnormen en gedragscode.


 

Jouw privacy

 

 • Ik maak aantekeningen tijdens onze voorbereidende sessie en de bevalling. Deze aantekeningen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Je kunt er een kopie van krijgen als je dat wilt.

 • Ik zal alle details met betrekking tot jouw zwangerschap en geboorte vertrouwelijk behandelen. Ik zal niets plaatsen op sociale media die met jou of je geboorte in verband kan worden gebracht, tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming. Ik zal geen informatie delen met andere doula's of zorgverleners, tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming.

 • Uitzondering hierop is, als je hebt besloten om een back-up doula te hebben.  Dan zal ik je informatie met haar delen en zij zal ook mijn sparring partner zijn indien nodig.

 • Als zich een situatie voordoet waarin ik het nodig vind om met uw zorgverlener te overleggen, zal ik je toestemming vragen.


 

Mijn engagement

 

 • Wanneer jullie mij als doula hebben aangenomen, regel ik drie prenatale bezoeken van 1,5 à 2 uur. Tijdens deze bezoeken kunnen we alle vragen die je zou kunnen hebben bespreken, en precies doornemen wat je van mij als doula verwacht. We bespreken de geboorteplan opties, je persoonlijke informatie, wanneer je mij belt tijdens de bevalling, enzovoort. De sessies worden verder meer op maat gemaakt, naar jullie wensen en behoeften.

 • Naast de persoonlijke sessies, ben ik beschikbaar voor online (whatsapp, email) of telefonische ondersteuning vanaf het moment dat je mij hebt aangenomen als je doula tot aan onze laatste/afsluitende post partum ontmoeting. In de postpartum periode weet dat je mij kunt bereiken voor emotionele en informatieve/verwijzende ondersteuning.

 • Mijn reactietijd buiten de oproepperiode kan variëren van een onmiddellijke reactie tot 2 werkdagen, afhankelijk van de gestelde vraag/problemen. 

 • Ik sta 24 uur per dag voor u klaar vanaf 3 weken voor de uitgerekende datum tot de bevalling begint. Dit betekent dat ik mijn mobiele telefoon altijd bij me zal hebben.

 • In de oproepperiode (vanaf week 37) zal ik alles laten vallen wat ik aan het doen ben om je telefoontje te beantwoorden. Soms kan ik niet onmiddellijk reageren, maar zal dan binnen 30 minuten je terugbellen.

 • Ik engageer me om binnen de 2 à 3 uur bij jou te kunnen zijn als je me belt met de boodschap dat de bevalling is begonnen.  Indien het snel gaat, probeer ik er uiteraard sneller te geraken.

 • In de oproepperiode stel ik het op prijs als je me via sms of Whatsapp op de hoogte houdt van veranderingen in je situatie.

 • Bij een vervroegde bevalling vóór 37 weken zal ik er alles aan doen om bij de bevalling aanwezig te kunnen zijn, maar ik kan niet beloven dat dit altijd zal lukken.

 • Ik blijf bij je zodra de bevalling is begonnen tot twee uur (indien nodig 3 uur) nadat je baby is geboren. Ik kan korte pauzes nemen om te eten en te rusten als de tijd dat toelaat - dit zal op dat moment met jou worden besproken en ik zal je niet alleen laten als dat niet gepast is.

 • Ik zal een geboortelogboek bijhouden als de omstandigheden dat toelaten, wat niet altijd het geval zal zijn. Ik zal geen geboorteverhaal schrijven en moedig jou aan om je verhaal vrij snel na de bevalling te schrijven. In onze postnatale afspraak kunnen we de geboorte overlopen en enkele belangrijke gebeurtenissen bepalen die je misschien wilt optekenen/herinneren.

 • Als je wilt dat ik een meer gedetailleerd verslag van de geboorte schrijf, dan is dat mogelijk tegen een extra vergoeding.

 • Na de geboorte ontmoeten we elkaar één keer. In dit gesprek kunnen we terugblikken op de geboorte, en onze samenwerking afronden.

 • We bespreken of je graag een back-up doula wil aannemen voor onvoorziene omstandigheden waardoor ik niet naar jullie bevalling kan komen. Ik kan je in contact brengen met een reserve doula die ik vertrouw en waarvan ik denk dat die aansluit bij jullie wensen en verwachtingen. Meestal zul je de reserve doula niet ontmoeten, omdat het echt voor onvoorziene situaties is. Je kunt haar spreken aan de telefoon / via videocall. Als de omstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijker is dat de back-up doula je kan ondersteunen tijdens je bevalling, kan een afspraak worden gemaakt. De vergoeding voor de back-up doula is verwerkt in de totale vergoeding.


 

Jouw engagement

 

 • Ik raad je aan om je geboortewensen op papier te zetten en deze te bespreken met je vroedvrouw / gynaecoloog vóór je termijn (37 weken).

 • Als je op enig moment het gevoel hebt dat onze samenwerking niet naar je tevredenheid verloopt, stel mij daarvan op de hoogte, zodat we samen kunnen beoordelen wat er ontbreekt of wat er moet veranderen, en om te bepalen hoe ik je beter kan ondersteunen.

 • Je belt mij wanneer je denkt dat je gaat bevallen, ook al weet je dat niet zeker, zodat ik regelingen kan treffen om je bevalling bij te wonen. 

 • Indien dringend, bel mij, want ik kan niet garanderen dat ik de melding van een sms of Whatsapp-bericht hoor.

 

 

Vergoeding

 

 • Wij zijn akkoord gegaan met het de pakketprijs van €950 (hierop dient geen btw betaald te worden). Een voorschot van €200 is te betalen binnen 14 dagen na de instemming met het verlenen van mijn doula diensten. Het voorschot verzekert mij als jouw doula. Het resterende bedrag van €750 zal worden verschuldigd na je bevalling. 

 • Wanneer je de betaling liever spreidt en gedurende de zwangerschap graag in maandelijkse schijven betaalt, is hier een mogelijkheid toe zonder extra kosten.  We stippelen samen een haalbaar betaalschema uit.

 • Ik bezorg je een factuur met de betalingsgegevens, zodat je een eventuele terugbetaling bij de ziekenkas kan regelen.

 • Extra pre- of postnatale bijeenkomsten of andere van mijn diensten kunnen worden geboekt en zullen apart worden gefactureerd. Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn website.

 • Je bent van harte welkom om mijn boeken, rebozo's, geboorteballen of andere materialen te lenen. Je draagt zorg voor het uitgeleende materiaal en bezorgt ze me terug op de afgesproken termijn.  In geval van niet teruggegeven goederen, zal de vervanging in rekening gebracht worden.

 • Als in de loop van je zwangerschap de bevalling van een vaginale bevalling overgaat in een geplande keizersnede, vervalt de wachtvergoedeing en bedraagt het totaal verschuldigde bedrag € 700. Ik zal ondersteuning geven op de dag van de keizersnede, voor en na de bevalling. Indien gewenst en indien mogelijk, zal ik aanwezig zijn en steun verlenen in de operatiekamer. Een extra postpartum sessie kan worden toegevoegd.

 • Als ik wegens overmacht niet bij je bevalling aanwezig kan zijn door een fout van mijn kant, zal ik het betaalde bedrag terugbetalen, verminderd met de kosten van de prenatale consulten. 

 

Ik kijk er erg naar uit om samen te werken!

 

bottom of page